I Kongres Edukacji Budowlanej – sposób na integrację biznesu z edukacją

FAKRO od wielu lat zaangażowane jest w działania związane z edukacją zawodową. Od 2000 roku było organizatorem Konferencji dla Dyrektorów Szkół Budowlanych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz było przestrzenią do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń. Podążając za potrzebami i trendami systemu edukacji zawodowej, FAKRO we współpracy z Polską Izbą Budownictwa, postanowiło odświeżyć formułę. Dlatego też zorganizowało wraz z Polską Izbą Budownictwa I Kongres Edukacji Budowlanej, który odbył się w  dniach od 5 do 8 października br. w hotelu ACTIVA w Muszynie.

Branżowo i z rozmachem

Wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej. Kongres zgromadził prawie 100 osób zainteresowanych kształceniem w branży. Wśród zaproszonych gości byli: pan Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, panie Joanna Rytel – Szczęsna, Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Ewa Szuszman, Główny Specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, dyrektorzy szkół budowlanych, reprezentanci firm z branży budowlanej, stowarzyszeń oraz przedstawiciele prasy zawodowej.

Pierwszego dnia zgromadzeni w sali konferencyjnej hotelu ACTIVA, mieli okazję wysłuchać wystąpienia pana Jacka Walkiewicza, psychologa, członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, autora programów szkoleniowych i wykładów. Tematem spotkania, była „Pełna MOC w czasach zmian”, niezwykle merytoryczna, narracyjna i bardzo inspirująca prelekcja. Pan Jacek Walkiewicz opowiedział swoją historię, człowieka, który wiele przeżył, wiele doświadczył i który pragnie podzielić się tym z innymi. W efekcie – pokazał dystans do siebie i pokorę, a także jak można uczyć się na błędach oraz to, iż każdy z nas jest „doskonały w swej niedoskonałości”.

W kolejnych dniach uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni do siedziby firmy FAKRO w Nowym Sączu, która od 2000 r. była organizatorem Konferencji dla Dyrektorów Szkół Budowlanych. Spotkania te były przestrzenią do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń, między szkołami i pracodawcami. Ze względu na zmieniające się potrzeby i trendy edukacyjne przedsiębiorstwo we współpracy z Polską Izbą Budownictwa postanowiło odświeżyć formułę wydarzenia, organizując tegoroczny I Kongres Edukacji Budowlanej.

Konkrety z regionalną muzyką w tle

Wizyta w firmie FAKRO była fantastycznym doświadczeniem dla gości Kongresu. W myśl promocji Sądecczyzny, gdzie bije serce firmy FAKRO, uczestnicy zostali przywitani występem regionalnym zespołu Sądeczoki. Następnie Prezes firmy Ryszard Florek, opowiedział o powołanej Fundacji - Pomyśl o Przyszłości, propagującej wiedzę na temat gospodarki, mechanizmów wolnorynkowych i budowania kapitału społecznego. W dalszej części wizyty uczestnicy wysłuchali wykładów o budowaniu wspólnoty ekonomicznej, której głównym celem jest to, jak zainteresować Polaków gospodarką. 

Po powrocie z Nowego Sącza do Muszyny rozpoczęła się debata, której kluczowym tematem były, kierunki rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział: pan Piotr Bartosiak dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pan Ireneusz Wiśniewski przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego oraz członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji i Nauki, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET), również Piotr Krzywda - wizytator, koordynator ds. kształcenia zawodowego w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, egzaminator OKE Wrocław, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) oraz Małgorzata Ragiel dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze. Paneliści dyskutowali nad obszarami edukacji, które powinny być udoskonalone oraz dopasowane do potrzeb branży budowlanej. Podczas debaty zwrócono uwagę na potrzebę doradztwa zawodowego, promocję szkolnictwa zawodowego wśród rodziców i uczniów szkół podstawowych oraz finansowanie kształcenia zawodowego. Podczas dyskusji omówiono również program ministerialny związany z utworzeniem Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). To działanie, które realizowane jest w ramach projektu zakładającego integrację i trójstronną współpracę na linii szkoły - przedsiębiorcy - gminy.  

Trzeciego dnia omówiona została tematyka szkolnictwa zawodowego dla młodocianych uczniów, w której wzięli udział: Tomasz Wika - Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, który przedstawił na czym polega kształcenie pracowników młodocianych i finansowanie kształcenia zawodowego dla młodocianych. Podczas panelu omówiono również problemy i propozycje rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego pomiędzy pracodawcami a uczniami młodocianymi, którego rozmówcami byli: Anna Kuźma, v-dyrektor ds. personalnych firmy FAKRO oraz Jarosław Domowicz, Szef Akademii Technicznej w PPG Deco Poland. 

Podsumowując panele dyskusyjne należy podkreślić następujące aspekty:

 • wyzwaniem dla zachęcania do podjęcia kształcenia zawodowego jest nieznajomość przez uczniów swoich predyspozycji oraz oferty zawodowej, stąd konieczne jest wsparcie młodzieży i rodziców poprzez doradztwo zawodowe,
 • najlepszą wiedzę o potrzebach rynku i możliwościach tworzenia miejsc pracy posiadają sami przedsiębiorcy; są oni otwarci na dzielenie się doświadczeniem ze szkołami,
 • władze państwowe powinny zapewnić możliwości regularnego dialogu z przedstawicielami gospodarki na temat szans i wyzwań rozwoju kształcenia zawodowego,
 • warto, aby dialog między władzami a pracodawcami był oparty na wymianie informacji zarówno o plany obu stron w zakresie tworzonych regulacji i rozwiązań praktycznych, jak i wynikach ewaluacji wdrożonych już rozwiązań, 
 • kształcenie zawodowe nie powinno być dla zakładu pracy kosztem, a inwestycją, 
 • konieczna jest kampania społeczna, nastawiona na pokazanie roli i znaczenia edukacji budowlanej,
 • niezbędne jest odbudowanie etosu zawodu budowlańca, bo sami nie przekonamy społeczeństwa, że to ciekawa i nowoczesna branża dająca szansę rozwoju,
 •          niska satysfakcja z pracy, relatywnie niskie płace wpływają na malejące zainteresowanie młodych osób zawodem nauczyciela,
 •   niezbędne są działania, które wzmocnią rangę zawodu nauczyciela zarówno wśród społeczeństwa, jak i decydentów oświatowych,
 •    Branżowe Centra Umiejętności mają tworzyć swoiste centrum kształcenia i wymiany doświadczeń między szkolnictwem zawodowym, biznesem i uczelniami. 

Moderatorami paneli byli Magdalena Popielewska dyrektor Zespołu Szkól Budowlanych w Bydgoszczy, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET), członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w grupie ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w grupie roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, członkini Rady Polskiej Izby Budownictwa oraz Arkadiusz Dratwa dyrektor Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu i wiceprezes Polskiej Izby Budownictwa.

 Na koniec trzeciego dnia prof. Jerzy Hoła, kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i Lider Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa SRKB, poprowadził Seminarium nt. "Integracja edukacji i pracodawców w sektorze budownictwa - możliwości i potrzeby" i zaprezentował m.in. rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i środowiska edukacyjne. Pan Profesor zarekomendował również wzór ramowego sektorowego porozumienia edukacyjnego o współpracy do wykorzystania przez dyrektorów szkół budowlanych oraz pracodawców.   

Ostatniego dnia Kongresu omówiono kwalifikacje rynkowe dla budownictwa, w których wziął udział sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, Marcin Witkowski. Podczas panelu zostały omówione zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na podstawie opisywanej kwalifikacji przez PSP - "Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych", co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku branży budowlanej. 

Reasumując, wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej. Dyskutowano nad obszarami edukacji, które powinny być udoskonalone oraz dopasowane do potrzeb branży budowlanej. Konkluzją jest fakt, że rynek budowlany potrzebuje wyspecjalizowanych, młodych fachowców, a przygotowanie ich na rynek pracy musi łączyć się z praktyczną nauką zawodu na wysokim poziomie, profesjonalną kadrą nauczycieli zawodu, współpracą z pracodawcami i odpowiednim finansowaniem. Stwierdzono również, że praca w budownictwie jest innowacyjna i wykorzystuje nowoczesne technologie. Wskazano także, jak ważne jest profesjonalne doradztwo zawodowe na poziomie szkół podstawowych. Zaplanowano również termin II Kongresu Edukacji Budowlanej na rok 2024.

Źródło: FAKRO Sp. z o. o.

INFORMACJA O PRZEBIEGU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA - MUSZYNA, 7 listopada 2022 r.

Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy z uwagi na upływ kadencji Organów Statutowych Izby.

W składzie nowej Rady Izby znalazły się następujące osoby:

 • Arkadiusz Dratwa - Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu,
 • Marek Furmańczyk - Klinkier Przysucha S.A.,
 • Jerzy Klimm - Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o.,
 • Paweł Kołbon - FAKRO Sp. z o. o.,
 • Wojciech Nagrodzki - Bella Plast Sp. z o. o. Sp. J.,
 • Magdalena Popielewska - Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy,
 • Andrzej Szczygieł - Blachotrapez Sp. z o. o.,
 • Olga Zajączkowska - SELENA FM S.A.,
 • Bartłomiej Zgorzelski - BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Maria Bisaga - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach,
 • Krzysztof Maliszewski - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej,
 • Mirosława Świniarska - Zespół Szkół Budowlanych im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie.

Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali:

 • Dorota Bajor - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu,
 • Krystyna Karpińska - Zespół Edukacyjny BLOK Sp. z o. o. w Toruniu,
 • Dariusz Kłodawski - Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

Prezesem Izby został Jacek Gromniak, któremu uprzednio Walne nadało tytuł Honorowego Członka Polskiej Izby Budownictwa. Ze względu na pełnienie przez niego funkcji Członka Zarządu Izby, będzie mógł objąć funkcję Prezesa dopiero po zakończeniu pracy w Zarządzie, z dniem 11.02.2023 r.

Na wniosek Jacka Gromniaka dokonano zmiany w Statucie Izby, wykreślając punkt mówiący o reprezentowaniu Izby przez Prezesa. Uzasadnieniem był brak zdefiniowania zakresu reprezentacji. 

Wszystkie sprawozdania Organów Statutowych Izby przyjęto bez uwag.

Dyskusji w punkcie sprawy różne nie było.

Po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Izby, w trakcie którego wybrani zostali Wiceprezesi Izby:

 • Jerzy Klimm
 • Paweł Kołbon
 • Arkadiusz Dratwa.

Jacek Gromniak

Dyrektor Wykonawczy, Członek Zarządu

Co zmienić w branży budowlanej?

Skutki pandemii, dynamiczny wzrost cen materiałów i usług, zmiany prawne i podatkowe – to tylko niektóre wyzwania, z jakimi mierzy się branża budowlana. Teraz doszły do nich odczuwalne konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Co czeka rynek budowlany w najbliższej przyszłości? O tym rozmawiać będą uczestnicy pierwszego Kongresu Budownictwa Polskiego, który w połowie kwietnia odbędzie się w Poznaniu.

„Co należy w branży budowlanej zmienić, aby działać i budować sprawniej? – to motyw przewodni Kongresu, w którym wezmą udział kluczowi przedstawicieli sektora budowlanego i branż towarzyszących, naukowcy i przedstawiciele administracji państwowej. Dyskutować będą o głównych problemach i wyzwaniach polskich firm z sektora budownictwa, tj. waloryzacji, zagrożeniach kumulacji robót budowlanych, nadzwyczajnych wzrostach cen materiałów budowlanych i paliwa, kryzysowi na rynku pracy czy ograniczeniu finansowania inwestycji. Omówią strategiczne kierunki rozwoju branży budowlanej w Polsce w kontekście ogólnej sytuacji w gospodarce krajowej i UE, które wymagają oceny i nowego, perspektywicznego podejścia.

- Bez wątpienia najbliższe lata to okres sporego niepokoju i wielu wyzwań, jakie staną przed branżą. Prócz znaczących środków, na które patrzymy z optymizmem, a które zaplanowano na szeroko zakrojone inwestycje w energetykę, kolejnictwo czy infrastrukturę transportową, przed nami także okres istotnych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju – mówi Dariusz Muślewski z Grupy MTP. – Mowa chociażby o permanentnym braku wykwalifikowanych kadr, a obecnie dodatkowym odpływie rąk do pracy z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę. Jeśli dodać do tego zaostrzanie unijnych norm związanych z ochroną środowiska naturalnego czy wciąż szeroko dyskutowaną technologię BIM, widzimy, że w branży budowlanej dzieje się aż za dużo. Nadrzędnym celem Kongresu jest wypracowanie wspólnych stanowisk w strategicznych dla sektora obszarach oraz wskazanie największych zagrożeń i działań, które mają im zapobiec – podkreśla.

Główne obszary tematyczne

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy. Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na sześć sesji tematycznych oraz debaty w ramach okrągłych stołów. Tematy sesji to:

·         Dobre prawo, dobre budownictwo – poświęcona m.in. nowemu Prawu Zamówień Publicznych;

·         Ekonomia i finanse – czyli m.in. o źródłach finansowania inwestycji publicznych i prywatnych po 2030 r., Polskim Ładzie i relacji branży budowlanej z bankami oraz ubezpieczycielami;

·   Rynek pracy i kształcenie – poświęcona m.in. organizacji szkolnictwa branżowego i roli wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu

·         Budownictwo i infrastruktura w obecnej dekadzie

·         Innowacje i nowe technologie – tu będzie mowa o BIM – technologiach, wdrażaniach i aspektach prawnych; śladzie węglowym i wdrażaniu innowacyjnych materiałów i technologii;

·         Energia i środowisko – dotycząca m.in. unijnej idei gospodarki o obiegu zamkniętym i krajowych barier związanych z ponownym wykorzystaniem materiałów z budów i rozbiórek.

 

Ponadto, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Ukrainie i ich wpływ na kondycję branży budowlanej, w każdej sesji Kongresu znajdą się odniesienia do potencjalnych zagrożeń oraz propozycje rozwiązań, mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków obecnej sytuacji dla polskich przedsiębiorstw.

- Dwa dni, sześć bloków tematycznych, kilkanaście debat z udziałem przedsiębiorców, top managerów, przedstawicieli świata nauki i administracji rządowej. Przedstawimy nie tylko największe problemy sektora budownictwa, ale także strategie współpracy, racjonalne rozwiązania i kierunki, które pozwolą nam na rzetelną realizację kontraktów. A to wszystko na bazie przepisów regulujących prawa i obowiązki strony zamawiającej i wykonawczej – mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się w dniach od 12 do 13 kwietnia 2022 r. w Sali Ziemi w Poznań Congress Center. Organizatorami wydarzenia są Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Grupa MTP. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony www.kongresbudownictwa.eu. 

Program: https://kongresbudownictwa.eu/pl/dla-uczestnikow-kongresu/wazne-informacje/program-kongresu-budownictwa-polskiego/

                                                  

W 2022 roku Polacy nadal kochają inwestować w nieruchomości, jakie marki budowlane zyskają renomę fachowców?

Firma badawcza ASM przeprowadza wśród wykonawców reprezentatywne, ogólnopolskie badanie ankietowe, które ma na celu poznanie ich opinii na temat kilkudziesięciu grup asortymentowych materiałów budowlanych. Dzięki temu inwestorzy będą mogli zyskać miarodajne informacje z rynku i wybrać najlepsze produkty do budowy/remontów swoich nieruchomości.

Wykonawcy wskażą najlepsze materiały budowlane już po raz 18.

Ranking Budowlana Marka Roku ze względu na badawczy charakter jest klasyfikacją niezależną od subiektywnych czynników. Wykonawcy spontanicznie (bez podania listy marek) wskazują marki używane w ciągu danego roku najczęściej oraz te, które wg nich cechują się najwyższą jakością i najlepszą relacją ceny do jakości. Wskazane przez fachowców marki uhonorowane zostają tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Marki, które od lat utrzymują wysoką pozycję na rynku i cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców zostają uhonorowane tytułami Złotych, Srebrnych i Brązowych Championów Roku. Oprócz zwycięzców w poszczególnych segmentach produktowych wyłaniani są laureaci Budowlanej Marki Roku
w klasyfikacji ogólnej – to marki cieszące się uznaniem wszystkich fachowców i wskazywane przez nich najczęściej. 

Dane zebrane w trakcie badania zostają skrupulatnie przeanalizowane i opracowane w formie raportów dla każdej grupy produktowej. Raporty Budowlana Marka Roku 2022 zaprezentują aktualną klasyfikację opartą o roczny cykl używania produktów. Opracowania te obrazują jakość współpracy producentów z wykonawcami w danym roku. Ta współpraca przekłada się na pozycję marki na rynku ponieważ aż 53% wykonawców poleca marki materiałów budowlanych nagrodzone tytułem Budowlanej Marki Roku[i] a ponad 78% Polaków z pewnością wybrałaby produkt oznaczony logo BMR[ii].

Ranking Budowlana Marka Roku jest jedynym w Polsce projektem badawczym o tak szerokim zasięgu i niezależnym charakterze opartym o autentyczne wskazania rynku. Publiczne ogłoszenie wyników jest planowane na 7 czerwca 2022 r. podczas uroczystej Gali w hotelu Windsor w Jachrance.

Polakom planującym budowę/remont polecamy śledzenie preferencji aktualnych na rynku i poznania wiarygodnych, cenionych produktów budowlanych. Producentów zapraszamy do wzięcia udziału w Rankingu i weryfikacji pozycji swoich marek, Pełna lista kategorii, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.rankingmarekbudowlanych.pl

Kontakt w sprawie Rankingu
Joanna Florczak-Czujwid, +48
697 134 770, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.[i] Badanie CATI, I kwartał 2019

[ii] Badanie omniAM, kwiecień 2021

Polska Izba Budownictwa

ul. Marii Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

tel: 22 839 13 41

tel: 22 839 00 85

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem