Dla szkół budowlanych do wykorzystania - pakiet materiałów edukacyjnych KPS i JOZ

Z wielką przyjemnością udostępniamy wszystkim szkołom budowlanym w Polsce gotowy do wykorzystania pakiet materiałów edukacyjnychdedykowany wdrażaniu innowacyjnego rozwiązania metodycznego w zakresie rozwijania kompetencji personalnych i społecznychoraz języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo u uczniów szkół budowlanych.

Udostępniany właśnie pakiet materiałów edukacyjnych został opracowany na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk zaadaptowanych do warunków polskiej szkoły budowlanej od partnera ponadnarodowego projektu zrealizowanego ze środków unijnych iz myślą o zwiększeniu zdolności uczniów szkół budowlanych do zatrudnienia oraz efektywnego wejścia i funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy. 

Pakiet został opracowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MCDN w Krakowie w partnerstwie z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa i partnerem ponadnarodowym: Europa-Studienseminar w Giessen (Europejskie seminarium dla szkół zawodowych w Giessen, Niemcy). Partnerzy podjęli współpracę przy realizacji zadań projektu pn. Transfer, adaptacja oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności uczniów szkół budowlanych w obszarze języka obcego ukierunkowanego zawodowo i kompetencji personalno-społecznych, w ramach sieci współpracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. Poz. 860 zakłada, iż celem kształcenia zawodowego w Polsce jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Cele kształcenia zgodne są z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i wskazują obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody, pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Jednym z tych obszarów jest obszar budowlany.  Natomiast efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów obejmują: 1) bezpieczeństwo i higienę pracy; 2)podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 3)język obcy ukierunkowany zawodowo; 4)kompetencje personalne i społeczne; 5) organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Aby skorzystać z pakietu należy wejść w link http://mcdn.wrotamalopolski.pl/platforma/login/index.php przycisnąć "zaloguj się jako gość" (nie wymaga hasła) i już mamy dostęp do pakietu KPS i JOZ oraz plików z rekomendacjami. Na ewentualne pytania odpowie Mariusz Stinia, kierownik projektu z MCDN Kraków, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 512 658 697

Gratulujemy 4 naszym firmom członkowskim Złotego Medalu MTP targów Budma 2019

Eksperckie Jury przyznało nagrodę Złotego Medalu MTP targów BUDMA 2019 aż 37 produktom, które będą wyznaczać trendy na rynku budowlanym w 2019 roku! Wśród laureatów Złotego Medalu znalazły się produkty 4 firm - członków naszej Izby: BLACHY PRUSZYŃSKI  za blachodachówkę płaską Iryd, FAKRO za bramę garażową BSS Supreme, KOSBUD za elastyczne płytki KLINKIERO oraz BUDMAT BOGDAN WIĘCEK za system modułowych obróbek blacharskich na dach stalowy. 

Wszystkim wyróżnionym firmom serdecznie gratulujemy! 

W konkursie o Złoty Medal najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych produktów jest innowacyjność, wysoka jakość produktu i zastosowanie nowoczesnych technologii. Nagrodzone produkty dają zatem gwarancję najwyższej jakości i wysokich parametrów użytkowych, wybijając się na tle konkurencji. 

Więcej informacji o wyróżnionych produktach na stronie: 
https://www.budma.pl/pl/zloty_medal/zlote_medale_2019/

 

9 października 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. Zgromadzenie nadało Jerzemu Szczygielskiemu tytuł Honorowego Członka Izby, podsumowało działalność Izby w latach 2014-2018, wybrało nowe władze, wprowadziło zmiany w statucie oraz wyznaczyło kierunki rozwoju Izby na nową 4-letnią kadencję.

 

Innowacyjne działania Instytutu Techniki Budowlanej przedstawił gość Zgromadzenia - dr inż. Krzysztof Kuczyński, Z-ca Dyrektora ds. Badań i Innowacji. O pozytywnych efektach wspólnych działań naszej Izby i związku Polskie Okna i Drzwi mówił jego Prezes, Janusz Komurkiewicz. Prezentację najnowszych trendów w budownictwie przedstawiła Prezes Małgorzata Walczak-Gomuła z zespołem ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Okolicznościowe adresy skierowali do uczestników Zgromadzenia Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Jacek Szer, Przewodniczący Komitetu Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

W wyniku wyborów Prezesem Izby został Paweł Babij z firmy Interservis. W skład Rady Izby wybrani zostali:  Anna Śpiewak z firmy Austrotherm, Jerzy Klimm z firmy Wienerberger, Arkadiusz Dratwa z Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu, Jakub Wójcik z firmy Izodom 2000 Polska, Marek Furmańczyk z firmy Klinkier Przysucha, Paweł Kołbon z firmy Fakro, Adam Kosiński z firmy Kosbud, Krzysztof Madej z kancelarii Way To Solution, Krzysztof Maliszewski z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu oraz Andrzej Mielczarek z Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

 

Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady na funkcje wiceprezesów Izby wybrani zostali: Anna Śpiewak, Jerzy Klimm, Arkadiusz Dratwa i Jakub Wójcik.

 

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Maria Bisaga, Halina Matuszewska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie i Rafał Kowalik z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku oraz członków Sądu Koleżeńskiego: Krystyna Karpińska, Violetta Pastwa z Międzynarodowych Targów Poznańskich i Dariusz Kłodawski z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu. 

Zgromadzenie przyjęło zmiany w statucie Izby wynikające przede wszystkim z przegłosowania nowej nazwy Izby - Polska Izba Budownictwa. Za najważniejsze kierunki rozwoju Izby uznano przygotowanie kampanii społeczno-edukacyjnej promującej wiedzę o wyrobach budowlanych, pogłębianie relacji członkowskich oraz rozwój współpracy ze stroną rządową, parlamentarną oraz stowarzyszeniami i izbami branżowymi, a także dalszy rozwój Akademii Edukacji Budowlanej i wsparcia dla turnieju Złota Kielnia.

Serdecznie gratuluję Jerzemu Szczygielskiemu tytułu Honorowego Członka naszej Izby. Dziękuję wszystkim członkom Rady Izby poprzedniej kadencji za życzliwość i rzetelną współpracę, a w szczególności Teresie LesiakStefanowi NawrockiemuJerzemu SzczygielskiemuJanuszowi Komurkiewiczowi i Tomaszowi Budziakowi. To był dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność móc współpracować z tak zacnym gronem osób. 

Dziękuję przedstawicielom firm i szkół członkowskich za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu naszej Izby oraz pracy w Prezydium Zgromadzenia, Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej. Gratuluję wszystkim członkom nowych Organów Izby i życzę świetnej współpracy w czekającej nas nowej kadencji!

Jan Binduga
Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu

We wrześniu 2018 r. do grona członków naszej Izby oraz Sekcji Szkół Budowlanych dołączyło Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku. Jest to szkoła działająca przy Zakładzie Karnym. Uczęszcza do niej około 200 osadzonych. 

W ramach CKU nr 2 działa Liceum Ogólnokształcące oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji jest ważnym czynnikiem wspierającym proces readaptacji społecznej osadzonych, którym po ukończeniu szkoły i opuszczeniu Zakładu Karnego łatwiej jest zaadaptować się w społeczeństwie. Centrum prowadzi kursy zawodowe w kierunkach budowlanych takich jak: monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz oraz monter konstrukcji budowlanych.

Szkoła przy Zakładzie Karnym we Włocławku istnieje od 1958 roku. W oddanym 17 lat później budynku szkolnym znajduje się osiem pracowni przedmiotowych, biblioteka i sala gimnastyczna.

Witamy CKU nr 2 we Włocławku w naszej Izbie i liczymy na świetną współpracę!

Polska Izba Budownictwa

ul. Marii Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

tel: 22 839 13 41

tel: 22 839 00 85

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem