Image

W dniach 18-20 czerwca 2024 r. Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu oraz DREBERIS z Wrocławia i Drezna zorganizowali Polsko-Niemiecki Tydzień Branży Budowlanej.

W ramach tego wydarzenia 18 czerwca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbył się BRIEFING, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Polskiej Izby Budownictwa oraz Komitetu Budownictwa przy KIG. 

Program spotkania:

• Powitanie uczestników, prezentacja projektu - Agata Reichel-Tomczak, CEO, DREBERIS GmbH 
• Aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce i możliwości biznesowe dla niemieckich firm - Christopher Fuß, Germany Trade and Invest
• Polish Building Industry Review - Jacek Gromniak, Prezes Polskiej Izby Budownictwa 
• Specyfika polskiego rynku budowlanego, ocena techniczna i certyfikacja wyrobów budowlanych w 
Polsce - Jacek Szer, Przewodniczący Komitetu Budownictwa KIG, Robert Geryło, Wiceprzewodniczący Komitetu Budownictwa KIG, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej Anna Panek, Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej, Instytut Techniki Budowlanej, Bartłomiej Zgorzelski – ekspert Komitetu Budownictwa KIG, Członek Rady Polskiej Izby Budownictwa, Dyrektor Zarządzający BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie
• Pozyskiwanie gruntów/nieruchomości pod inwestycje w Polsce - Renata Piechutko, Prezydent, Polska Federacja Rynku Nieruchomości
• Efektywna współpraca polsko-niemiecka dzięki kompetencjom międzykulturowym - Agata Reichel-Tomczak, CEO, DREBERIS GmbH 

Natomiast w dniu 19 i 20 czerwca 2024 r. miały miejsce Polsko-Niemiecka Konferencja Branży Budowlanej oraz rozmowy biznesowe. 8 niemieckich firm poszukiwało partnerów Polsce i zaprosiło do indywidualnych spotkań B2B w Warszawie i Wrocławiu. Celem wydarzenia było nawiązanie nowych relacji biznesowych pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami, wymiana wiedzy i doświadczeń na temat innowacyjnych rozwiązań branżowych oraz poznanie potencjału wspólnej współpracy polsko-niemieckiej w sektorze budownictwa.

PROGRAM WYDARZENIA:

OTWARCIE: Polsko-Niemiecka współpraca gospodarcza
Oficjalne otwarcie i powitania uczestników z Polski i Niemiec:
Agata Reichel-Tomczak, CEO DREBERIS GmbH na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu
Christopher Fuß, Korespondent Polska, GERMANY TRADE & INVEST (zaproszony)
Jacek Gromniak, Prezes, Polska Izba Budownictwa
Wykład inauguracyjny: Przyszłość inteligentnego sektora budowlanego w Polsce i współpraca z niemieckimi partnerami,
Jacek Boruc, Członek Zarządu, BuildingSmart
Blok 1: NIEMIECKIE FIRMY POSZUKUJĄ PARTNERÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE
Część 1: Innowacyjne i zielone projekty budowlane: automatyzacja i zarządzanie
• Bezpieczeństwo i integralność budynków oraz konstrukcji mostowych, Anke Bornmann, IBJ Ingenieurgesellschaft 
mbH
• Technologia i oprogramowanie budowlane, Prof. Dr. Roman Brylka, THE GREEN BRIDGE Ing. GmbH
• Aplikacje dla branży budowlanej, Radder Michael, 123erfasst a company of Nevaris
• Zarządzanie zielonymi projektami budowlanymi: Dipl. Ing. (FH) Daniel Kiefer, THOST Projektmanagement GmbH 
Część 2: Innowacyjne i zielone projekty budowlane: efektywność energetyczna i nowoczesne materiały
• Nowoczesne osuszanie murów i konstrukcji, Frank Lindner, Drymat-Systeme GmbH
• Hydroizolacja dla inżynierii lądowej i wodnej, Michaela Müller-Kaya, ARCAN GmbH Construction Products
• Liny i siatki ze stali nierdzewnej w projektach architektonicznych, Barbara König, Carl Stahl ARC GmbH
• Nowe okucia, narzędzia i materiały eksploatacyjne do szkła: Nathalie Peters, C.R. Laurence of Europe GmbH
Podsumowanie: Potrzeby polskiej branży budowlanej i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej
Agata Reichel-Tomczak, CEO DREBERIS GmbH 
Blok 2: INDYWIDUALNE ROZMOWY B2B POLSKICH I NIEMIECKICH FIRM Z BRANŻY BUDOWLANEJ

Z uwagi na duże zainteresowanie poszczególnymi wydarzeniami mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja Polsko-Niemieckiego Tygodnia Branży Budowlanej.