Image

Kongres odbudowy Ukrainy CommonFuture - Zarejestruj się

Szacuje się, że na odbudowę zniszczonej wojną Ukrainy potrzebne będzie minimum 900 mld dolarów. Jaka powinna być rola Polski w tym procesie? Jakie aktualne potrzeby definiuje ukraiński rząd i administracja? Czy można już wdrożyć rozwiązania ułatwiające procesy inwestycyjne polskich przedsiębiorców na terenie Ukrainy? To tylko część kluczowych pytań, które już 21-22 września pojawią się podczas debat na Kongresie Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Miejscem zacieśniania biznesowych polsko-ukraińskich więzi będą Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Największe straty w Ukrainie spowodowane wojną notowane są w obszarach przemysłu, infrastruktury i biznesu. Kraj ten czeka długi i kosztowny okres odbudowy, w którym wsparcie Polski będzie kluczowe. Dlatego też strona ukraińska i społeczność międzynarodowa rozpoczęły już debatę na temat koniecznych inwestycji. Okazją do dyskusji i wyznaczania strategii udziału polskich przedsiębiorców w powojennej odbudowie Ukrainy będzie Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE organizowany w Poznaniu przez Grupę MTP. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie głosu strony rządowej Ukrainy. Na inauguracji Kongresu wystąpi Olha Stefanishyna, wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. Wśród uczestników znajdą się przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy a także przedstawiciele kluczowych organizacji i instytucji już zaangażowanych lub planujących włączenie się w proces odbudowy.

Kluczowe wyzwania wybrzmią na czterech scenach

Podczas wydarzenia równolegle przez dwa dni odbywać się będą panele z udziałem polskich i ukraińskich ekspertów. Priorytetem dla wszystkich stron dyskusji jest odbudowa Ukrainy jako państwa nowoczesnego, ekologicznego, zaawansowanego technologicznie i zintegrowanego z Europą. Gospodarzami debat są: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Klub Jagielloński oraz Instytut Poznański.

-Dzisiaj Ukraina przeżywa dramatyczne chwile związane z rosyjską agresją, ale jutro po zwycięstwie, którego jestem pewien, Ukraina będzie wielkim placem budowy. Świat zachodni musi udowodnić, że to właśnie w warunkach demokracji i współpracy międzynarodowej buduje się najnowocześniejszą gospodarkę. Taką gospodarkę będzie budowała Ukraina. Nikt nie ma z ukraińskiego rynku takich doświadczeń, jak właśnie polscy przedsiębiorcy i polscy menedżerowie. Dlatego należy się spodziewać, że świat zachodni będzie chętnie sięgał do partnerstw z polskimi przedsiębiorcami i do polskich menadżerów – podkreśla Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Podczas debat organizowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą zaproszeni prelegenci omówią m.in.: wyzwania dla logistyki, infrastruktury i transportu, finansowanie inwestycji, kwestie rynku pracy, współpracę samorządów z sektorem MŚP ale także priorytety dla suwerenności energetycznej Ukrainy.

Podczas Kongresu nie zabraknie paneli związanych z sektorem budowlanym, który odegra kluczową rolę w procesie rekonstrukcji ukraińskiej infrastruktury. O to zadba Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

- Planujemy 3 sesje poświęcone wyłącznie problematyce sektora budowlanego, m.in szansom i zagrożeniom udziału polskich firm budowlanych w odbudowie Ukrainy wobec realnych szans zakończenia konfliktu i ewentualnych implikacji przy jego trwaniu. Poruszymy temat kompetencji polskich firm budowlanych, potencjał rynku pracy, opcje finansowania realizacji inwestycji na Ukrainie, zasoby materiałowe oraz sprzętowe. Z kolei forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie omówi doświadczenia polskich firm oraz oczekiwane instrumenty wsparcia od polskiego rządu istotne dla rozpoczęcia zaangażowania rodzimych podmiotów – zapowiada Jan Styliński, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W procesie odbudowy Ukrainy istotną rolę odegrać mogą organizacje pozarządowe, dla których powstanie kolejna scena Kongresu COMMON FUTURE. Jej gospodarzem będzie Instytut Poznański.

-To miejsce dyskusji i pomysłów, łączące ekspertów z obu krajów w celu odbudowy infrastruktury, wsparcia społeczności i rozwoju gospodarczego – mówi Kevin Nowacki, prezes Zarządu Instytutu Poznańskiego.

Klub Jagielloński zorganizuje scenę "strategiczną". - Wspólnie z naszymi gośćmi chcemy zastanowić się nad kluczowymi geopolitycznymi wyzwaniami: Czy USA/UE wyłożą poważne środki na inwestycje na Ukrainie? Jak różne scenariusze wojny wpłyną na odbudowę? Czy Polska będzie mogła liczyć na przychylność Ukrainy w tym procesie? Wreszcie, czy polskie państwo jest do tego przygotowane?- zdradza Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.

Strona ukraińska gotowa na dialog

Ukraina deklaruje chęć szybkiej odbudowy kraju. Jednym z celów Kongresu jest przygotowanie przedsiębiorców z różnych sektorów do udziału w tym procesie.

Z każdym dniem szkody wyrządzone w wyniku wojny stają się coraz większe. Ich całkowita wartość wynosi około 700 miliardów dolarów, z czego według danych z sierpnia 2023 roku straty w majątku przedsiębiorstw wynoszą 11,4 miliarda dolarów. Od początku wojny co najmniej 426 dużych i średnich przedsiębiorstw prywatnych oraz spółek państwowych zostało uszkodzonych lub zniszczonych.

O ukraińskie realia będzie można pytać u źródeł. Do Poznania przyjadą przedstawiciele kluczowych organizacji związanych z sektorem budowlanym. Jedną z nich jest Konfederacja Budowniczych Ukrainy - największy związek branżowy w Ukrainie, reprezentujący ponad 800 członków i zrzeszający 80% firm branży budowlanej, które zatrudniają ponad sto tysięcy osób.

Jak przekonuje jeden z gości Kongresu Oleksandr Chervak, dyrektor Generalny Konfederacji Budowniczych Ukrainy rząd Ukrainy robi wszystko, co w jego mocy, aby przywrócić gospodarkę tak szybko i skutecznie, jak to możliwe. - Wierzę, że Polska jest naszym niezawodnym partnerem. Razem będziemy mogli odbudować i rozwijać nową, europejską Ukrainę-dodaje.

Organizatorzy zaprosili do dyskusji także Anatolija Kinacha, byłego premiera Ukrainy a obecnie prezydenta Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, potężnego stowarzyszenia publicznego, generującego do 80% PKB Ukrainy. W jego skład wchodzą przedstawiciele dużego, średniego i małego biznesu.

- Odbudowa Ukrainy  powinna odbywać się na nowoczesnych fundamentach przemysłowych i innowacyjnych. Musimy zmodernizować gospodarkę, zapewnić rozwój i transfer technologii z naszymi partnerami z UE, USA itp., zapewnić wystarczającą liczbę miejsc pracy i tym samym podnieść poziom życia w Ukrainie. Jestem przekonany, że Kongres COMMON FUTURE w Poznaniu jeszcze bardziej zaktywizuje dwustronną współpracę biznesową, da początek potężnym projektom gospodarczym i eksportowym – mówi Anatolij Kinach.

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE organizowany przez Grupę MTP odbędzie się 21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerami strategicznymi Kongresu są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. Partnerami Samorządowymi są Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Miast Ukraińskich. Partnerem Złotym jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kongres wspierany jest także przez ponad dwudziestu partnerów branżowych.

 

Więcej informacji o Kongresie: www.common-future.pl

Zadbaj o bilet, dołącz do kongresu odbudowy Ukrainy