Image

Pismo Polskiej Izby Budownictwa popierające Apel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o utworzenie Ministerstwa Budownictwa