I Kongres Edukacji Budowlanej – sposób na integrację biznesu z edukacją

FAKRO od wielu lat zaangażowane jest w działania związane z edukacją zawodową. Od 2000 roku było organizatorem Konferencji dla Dyrektorów Szkół Budowlanych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz było przestrzenią do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń. Podążając za potrzebami i trendami systemu edukacji zawodowej, FAKRO we współpracy z Polską Izbą Budownictwa, postanowiło odświeżyć formułę. Dlatego też zorganizowało wraz z Polską Izbą Budownictwa I Kongres Edukacji Budowlanej, który odbył się w  dniach od 5 do 8 października br. w hotelu ACTIVA w Muszynie.

Branżowo i z rozmachem

Wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej. Kongres zgromadził prawie 100 osób zainteresowanych kształceniem w branży. Wśród zaproszonych gości byli: pan Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, panie Joanna Rytel – Szczęsna, Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Ewa Szuszman, Główny Specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, dyrektorzy szkół budowlanych, reprezentanci firm z branży budowlanej, stowarzyszeń oraz przedstawiciele prasy zawodowej.

Pierwszego dnia zgromadzeni w sali konferencyjnej hotelu ACTIVA, mieli okazję wysłuchać wystąpienia pana Jacka Walkiewicza, psychologa, członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, autora programów szkoleniowych i wykładów. Tematem spotkania, była „Pełna MOC w czasach zmian”, niezwykle merytoryczna, narracyjna i bardzo inspirująca prelekcja. Pan Jacek Walkiewicz opowiedział swoją historię, człowieka, który wiele przeżył, wiele doświadczył i który pragnie podzielić się tym z innymi. W efekcie – pokazał dystans do siebie i pokorę, a także jak można uczyć się na błędach oraz to, iż każdy z nas jest „doskonały w swej niedoskonałości”.

W kolejnych dniach uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni do siedziby firmy FAKRO w Nowym Sączu, która od 2000 r. była organizatorem Konferencji dla Dyrektorów Szkół Budowlanych. Spotkania te były przestrzenią do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń, między szkołami i pracodawcami. Ze względu na zmieniające się potrzeby i trendy edukacyjne przedsiębiorstwo we współpracy z Polską Izbą Budownictwa postanowiło odświeżyć formułę wydarzenia, organizując tegoroczny I Kongres Edukacji Budowlanej.

Konkrety z regionalną muzyką w tle

Wizyta w firmie FAKRO była fantastycznym doświadczeniem dla gości Kongresu. W myśl promocji Sądecczyzny, gdzie bije serce firmy FAKRO, uczestnicy zostali przywitani występem regionalnym zespołu Sądeczoki. Następnie Prezes firmy Ryszard Florek, opowiedział o powołanej Fundacji - Pomyśl o Przyszłości, propagującej wiedzę na temat gospodarki, mechanizmów wolnorynkowych i budowania kapitału społecznego. W dalszej części wizyty uczestnicy wysłuchali wykładów o budowaniu wspólnoty ekonomicznej, której głównym celem jest to, jak zainteresować Polaków gospodarką. 

Po powrocie z Nowego Sącza do Muszyny rozpoczęła się debata, której kluczowym tematem były, kierunki rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział: pan Piotr Bartosiak dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pan Ireneusz Wiśniewski przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego oraz członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji i Nauki, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET), również Piotr Krzywda - wizytator, koordynator ds. kształcenia zawodowego w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, egzaminator OKE Wrocław, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) oraz Małgorzata Ragiel dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze. Paneliści dyskutowali nad obszarami edukacji, które powinny być udoskonalone oraz dopasowane do potrzeb branży budowlanej. Podczas debaty zwrócono uwagę na potrzebę doradztwa zawodowego, promocję szkolnictwa zawodowego wśród rodziców i uczniów szkół podstawowych oraz finansowanie kształcenia zawodowego. Podczas dyskusji omówiono również program ministerialny związany z utworzeniem Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). To działanie, które realizowane jest w ramach projektu zakładającego integrację i trójstronną współpracę na linii szkoły - przedsiębiorcy - gminy.  

Trzeciego dnia omówiona została tematyka szkolnictwa zawodowego dla młodocianych uczniów, w której wzięli udział: Tomasz Wika - Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, który przedstawił na czym polega kształcenie pracowników młodocianych i finansowanie kształcenia zawodowego dla młodocianych. Podczas panelu omówiono również problemy i propozycje rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego pomiędzy pracodawcami a uczniami młodocianymi, którego rozmówcami byli: Anna Kuźma, v-dyrektor ds. personalnych firmy FAKRO oraz Jarosław Domowicz, Szef Akademii Technicznej w PPG Deco Poland. 

Podsumowując panele dyskusyjne należy podkreślić następujące aspekty:

  • wyzwaniem dla zachęcania do podjęcia kształcenia zawodowego jest nieznajomość przez uczniów swoich predyspozycji oraz oferty zawodowej, stąd konieczne jest wsparcie młodzieży i rodziców poprzez doradztwo zawodowe,
  • najlepszą wiedzę o potrzebach rynku i możliwościach tworzenia miejsc pracy posiadają sami przedsiębiorcy; są oni otwarci na dzielenie się doświadczeniem ze szkołami,
  • władze państwowe powinny zapewnić możliwości regularnego dialogu z przedstawicielami gospodarki na temat szans i wyzwań rozwoju kształcenia zawodowego,
  • warto, aby dialog między władzami a pracodawcami był oparty na wymianie informacji zarówno o plany obu stron w zakresie tworzonych regulacji i rozwiązań praktycznych, jak i wynikach ewaluacji wdrożonych już rozwiązań, 
  • kształcenie zawodowe nie powinno być dla zakładu pracy kosztem, a inwestycją, 
  • konieczna jest kampania społeczna, nastawiona na pokazanie roli i znaczenia edukacji budowlanej,
  • niezbędne jest odbudowanie etosu zawodu budowlańca, bo sami nie przekonamy społeczeństwa, że to ciekawa i nowoczesna branża dająca szansę rozwoju,
  •          niska satysfakcja z pracy, relatywnie niskie płace wpływają na malejące zainteresowanie młodych osób zawodem nauczyciela,
  •   niezbędne są działania, które wzmocnią rangę zawodu nauczyciela zarówno wśród społeczeństwa, jak i decydentów oświatowych,
  •    Branżowe Centra Umiejętności mają tworzyć swoiste centrum kształcenia i wymiany doświadczeń między szkolnictwem zawodowym, biznesem i uczelniami. 

Moderatorami paneli byli Magdalena Popielewska dyrektor Zespołu Szkól Budowlanych w Bydgoszczy, ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET), członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w grupie ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w grupie roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, członkini Rady Polskiej Izby Budownictwa oraz Arkadiusz Dratwa dyrektor Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu i wiceprezes Polskiej Izby Budownictwa.

 Na koniec trzeciego dnia prof. Jerzy Hoła, kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i Lider Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa SRKB, poprowadził Seminarium nt. "Integracja edukacji i pracodawców w sektorze budownictwa - możliwości i potrzeby" i zaprezentował m.in. rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i środowiska edukacyjne. Pan Profesor zarekomendował również wzór ramowego sektorowego porozumienia edukacyjnego o współpracy do wykorzystania przez dyrektorów szkół budowlanych oraz pracodawców.   

Ostatniego dnia Kongresu omówiono kwalifikacje rynkowe dla budownictwa, w których wziął udział sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, Marcin Witkowski. Podczas panelu zostały omówione zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na podstawie opisywanej kwalifikacji przez PSP - "Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych", co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku branży budowlanej. 

Reasumując, wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji budowlanej. Dyskutowano nad obszarami edukacji, które powinny być udoskonalone oraz dopasowane do potrzeb branży budowlanej. Konkluzją jest fakt, że rynek budowlany potrzebuje wyspecjalizowanych, młodych fachowców, a przygotowanie ich na rynek pracy musi łączyć się z praktyczną nauką zawodu na wysokim poziomie, profesjonalną kadrą nauczycieli zawodu, współpracą z pracodawcami i odpowiednim finansowaniem. Stwierdzono również, że praca w budownictwie jest innowacyjna i wykorzystuje nowoczesne technologie. Wskazano także, jak ważne jest profesjonalne doradztwo zawodowe na poziomie szkół podstawowych. Zaplanowano również termin II Kongresu Edukacji Budowlanej na rok 2024.

Źródło: FAKRO Sp. z o. o.

Polska Izba Budownictwa

ul. Marii Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

tel: 22 839 13 41

tel: 22 839 00 85

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem